vyroba rozvadzacov
Pripravujeme aktualizované vydanie - bližšie info zverejníme v decembri.


Autor v tejto knižke vykonal praktické priblíženie nového STN 61439 do praxe. Knižka názorne ukazuje, čo všetko treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený a vhodne umiestnený v priestore (plus čo všetko treba k vyrobenému rozvádzaču doložiť). Knižka je určená pre výrobcov rozvádzačov, ale dobre poslúži aj pre elektroinštalatérov, revíznych technikov, projektantov, energetikov, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.