1. Elektrotechnik špecialista

  Certifikovaný elektrotechnik špecialista na projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov.
  Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia v objektoch bez a s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov. 
  Oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov vrátane Aktualizačnej odbornej prípravy.
 2. Školenia a odborné prednášky

  Vykonávanie školení, kurzov, seminárov a prednášok z oblasti elektrotechniky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  Vykonávanie Inžinierskej a poradenskej činnosti v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach.
  Vydávanie odbornej literatúry z oblasti elektrotechniky a bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach.
 3. Vydávanie odbornej literatúry z oblasti elektrotechniky a bezpečnosti práce

  30 vydaných knižiek a množstvo príspevkov do zborníkov na slovensku a v čechách počas 40 ročnej praxe autora.
  Člen organizácie ILPC (medzinárodná organizácia pre ochranu pred zásahom blesku) so sídlom v Nemecku.
  Člen technickej komisie TK 84 pre elektrické inštalácie a ochranu pred zásahom elektrickým prúdom.
  Člen únie súdnych znalcov Českej republiky.
  Člen Moravského Zväzu elektrotechnikov.